Grant

logo grant

Od grudnia 2022r. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie realizuje zadanie grantowe pn. 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i
placówek oświatowych”
– Grant 3.


Pozyskano środki na realizację zajęć dodatkowych:
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
- matematyk,
- rozwijających kompetencje kluczowe.
Zajęciami w ramach zadania grantowego może zostać objętych 255 uczniów, w różnych grupach wiekowych.

 

Plakat edytowalny EFS MTA Grant 3