Abraham Roman

abraham romanRoman Abraham ur. w 1891 r. we Lwowie, zm. w 1976 r. w Warszawie. Był synem prof. prawa na Uniwersytecie Lwowskim Władysława Abrahama. Przez większość życia związany był z miastem Lwowem gdzie przy ulicy Jana Długosza 16 (dziś Cyryla i Metodego) mieścił się jego dom rodzinny. W 1910 r. ukończył gimnazjum OO. Jezuitów w Bąkowicach. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na wydziałach filozofii i prawa. W 1915 r. uzyskał tytuł doktora praw i umiejętności politycznych.

Czytaj więcej...

Battaglia Andrzej

Andrzej Maria BattagliaAndrzej Battaglia, urodził się 19 września 1895 w Tarnowie w rodzinie pochodzenia włoskiego. Syn Gwidona Battaglia (powstańca styczniowego) i Olgi z domu Baranowskiej. Kształcił się w III Państwowym Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego we Lwowie, potem został studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Był harcerzem, od 1914 członkiem Związku Strzeleckiego. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1 kompanii IV batalionu 1 pułku piechoty w składzie I Brygady.

Czytaj więcej...

Bitschan Jerzy

jurek bitschanJerzy Bitschan ur. 29 listopada 1904 r. w Piaskach koło Sosnowca, zm. 21 listopada 1918 r. we Lwowie. Zamieszkał we Lwowie w dzielnicy Kulparków po tym jak jego matka Aleksandra wyszła za mąż za znanego lwowskiego lekarza Stanisława Zagórskiego. W 1918 r. był uczniem IV klasy Gimnazjum im. Henryka Jordana we Lwowie. Aktywnie brał udział w życiu szkoły, należał do harcerzy z 9 Drużyny Lwowskiej. Wieczorem 20 listopada zgłosił na ochotnika do oddziału porucznika Petriego, który walczył na Kulparkowie z Ukraińcami.

Czytaj więcej...

Boruta-Spiechowicz Mieczysław

Boruta SpiechowiczMieczysław Boruta-Spiechowicz urodził się 20 lutego 1894 roku w Rzeszowie, zmarł 13 października 1985 roku w Zakopanem. Urodził się w rodzinie Stanisława i Anieli z Zatorskich.  Ukonczył Gimnazjum Realno-Filozoficzne im. Michała Kreczmara w Warszawie. Od wczesnej młodości związał się z polskim ruchem skautowym.  Aby uniknąć powołania do służby w Armii Austro-Węgier, w 1913 wyjechał na studia do Akademii Handlowej w Antwerpii w Belgii. Tam wstąpił do Związku Strzeleckiego i ukończył kurs podoficerski.

Czytaj więcej...

Jurgielewicz Helena

jurgielewicz helenaHelena Jurgielewicz urodziła się 7 czerwca 1897 r. w Krakowie, zmarła 29 listopada 1980 r. w Warszawie. Była pierwszą kobietą lekarzem weterynarii w Polsce. W młodości interesowała się sportem. Jako pierwsza kobieta zimą zdobyła Wrota Chałubińskiego w Tatrach. Studiowała na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Była jedyną kobietą na tym kierunku studiów. W 1918 roku jako jedna z 65 kobiet brała udział w walkach o Lwów przeciwko Ukraińcom

Czytaj więcej...

Karaszewicz - Tokarzewski Michał

Karaszewicz TokarzewskiMichał Karaszewicz-Tokarzewski (1893-1964). Polski generał, założyciel Służby Zwycięstwu Polski, aktywny działacz Polskiego Podziemia, komendant Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimów „Torwid”, „Stolarski”, „Doktor”, „Stawski”. Urodził się 5 stycznia 1893 roku we Lwowie. Był synem Bolesława i Heleny Lerch de Lerchensfeld. Wychował się w Drohobyczu, mieszkał z matką i babką. W 1913 roku kończy gimnazjum i po zdaniu matury rozpoczął studia na na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Czytaj więcej...

Mączyński Czesław

maczynski czeslawCzesław Jan Mączyński ur. 9 lipca 1881 r. w Kaszycach, zm. 15 lipca 1935 we Lwowie. Był on historykiem oraz pułkownikiem artylerii WP. Działał również jako naczelny dowódca obrony Lwowa w 1918 r. W latach 1922-1927 był posłem na Sejm RP. W 1892 r. rozpoczął naukę w jarosławskim C. K. Gimnazjum, w którym zdał maturę, a po niej zgłosił się na roczną służbę do wojska. 21 września 1903 zdał egzamin oficerski i otrzymał stopień podporucznika rezerwy.

Czytaj więcej...

Manowarda Zygmunt

Zygmunt Manowarda dentist 1889 1938Zygmunt Filip Manowarda ur. 5 października 1889 w Czerniowcach, zm. 3 października 1938 w Warszawie. Pochodził z rodziny polskiej. Kształcił się w Gimnazjum w Jarosławiu i w V Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie. Gdy zakończyła się I wojna światowa został przyjęty do Wojska Polskiego jako oficer wcześniej służący w armii austro-węgierskiej w stopniu porucznika. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w obronie Lwowa służąc w Szpitalu Technika nr I i w Szpitalu nr II. Później walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej.

Czytaj więcej...

Petrykiewicz Antoni

antos petrykiewiczAntoni Petrykiewicz ur. w 1905 r. we Lwowie, zm. 16 stycznia 1919 tamże. Jeden z Orląt lwowskich, uczestnik walk w obronie Lwowa w 1918 r. Był uczniem drugiej klasy V Gimnazjum Państwowego im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Od początku listopada Antoś Petrykiewicz brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów. Walczył w oddziale ,,Straceńców” pod dowództwem późniejszego generała Romana Abrahama. Został ciężko ranny 23 grudnia 1918 r. w czasie walk na Persenkówce, gdzie uczestniczył w obronie tzw. Góry Stracenia zwanej też Redutą Śmierci.

Czytaj więcej...

Schram Jan

schram janJan Schram ur. 20 lutego 1894 r. w Gródku Jagiellońskim, zm. 12 lutego 1968 r. w Jarosławiu. Dorastał w Jarosławiu a maturę zdał we Lwowie. 1914 r. we wrześniu wstąpił do Legionów Polskich. 13 maja 1915 r. pod Czerniowcami dostał się do rosyjskiej niewoli. Brał udział w wojnach Polski z Ukrainą oraz Bolszewikami. Dowodził IV odcinkiem podczas bitwy o Lwów a jego oddział walcył w rejonie dworców Głównego i Czerniowieckiego. 3 maja 1922 r. został zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem.

Czytaj więcej...

Trześniowski Zdzisław

TrześniowskiZdzisław Trześniowski pseudonim “Tatar” urodził się 19 lutego 1868 r. w Kotorynach. W czasie I Wojny Światowej należał do Legionów Polskich. Został dowódcą plutonu wchodzącego w skład kompanii kadrowych, które 4 sierpnia 1914 r. pod dowództwem generała dywizji Mieczysława Norwida-Neugebauera wkroczyły na teren Królestwa PolskiegoPod koniec 1914 r. brał udział w bitwie pod Łowczówkiem. Po zachorowaniu na tyfus przez dłuższy czas przebywał na leczeniu. Od lutego 1917 r. służył w 3 pułku piechoty II Brygady Legionów.

Czytaj więcej...

Zagórska Aleksandra

zagorska aleksandraAleksandra Zagórska, urodziła się 22 czerwca 1882 r. w Lublinie, zmarła 14 kwietnia 1965 r. w Warszawie. Była podpułkownikiem Wojska Polskiego, żołnierzem Legionów, organizatorką Ochotniczej Legii Kobiet. Dzieciństwo spędziła w Sandomierzu. Uczyła się w progimnazjum i gimnazjum w Zamościu i Radomiu. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1905 r. roku wstąpiła do Organizacji Bojowej PPS, w działaniach której używała pseudonimu Magda.

Czytaj więcej...

Zajączkowski Bolesław

zajaczkowski boleslawBolesław Zajączkowski urodził się w 1891 roku w Krakowie, zmarł 17 sierpnia 1920 r. we wsi Zadwórze. Ukończył I Gimnazjum Państwowe w Stanisławowie im. Mieczysława Romanowskiego. Poległ w bitwie z bolszewikami pod Zadwórzem gdzie dowodził ochotniczym batalionem. Bitwa ta rozegrana została na dalekim przedpolu Lwowa w odległości około 33 km od miasta. Mimo śmierci prawie wszystkich polskich żołnierzy, zakończyła się operacyjnym sukcesem wojsk polskich.

Czytaj więcej...

Zarugiewicz Konstanty

Konstanty Zarugiewicz ur. w 1901 r. we Lwowie, zm. 17 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Zadwórzem. Urodził się w rodzinie  polskich Ormian. W 1918 roku ukończył szkołę średnią. W pierwszym dniu walk z Ukraińcami o Lwów zgłosił się jako ochotnik do oddziału kapitana Romana Abrahama walczącego na Górze Stracenia. Po wycofaniu Ukraińców ze Lwowa wziął udział w bitwach pod Gródkiem Jagiellońskim i Bartanowem. Wiosną 1919 roku uczestniczył w polskiej ofensywie. Walczył pod Skniłowem i Trembowlą.

Czytaj więcej...