Podręczniki

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z Prawem Oświatowym, uczniom klas I - VIII podręczniki zostaną wypożyczone przez szkołę. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji Urzędu Miasta. Podręcznik do nauki religii dla klas I - VIII rodzice kupują we własnym zakresie.


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - III

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV - VIII
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W KLASACH I-III
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W KLASACH IV-VIII