Informacje o egzaminach

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dla Rodziców

Komunikat o harmonogramie egzaminów

Komunikat o dostosowaniach