Logopedia

mówiąca postać

W naszej Szkole, uczniowie mogą korzystać z pomocy logopedy szkolnego.

Zajęciami objęte są dzieci posiadające orzeczenia i opinie, a także wszyscy, którzy wymagają wsparcia logopedycznego.

Celem terapii logopedycznej jest wykrywanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej mowy dziecka poprzez korygowanie zaburzeń, stymulowanie rozwoju mowy, wdrażanie mowy do praktycznego wykorzystania poprawnych nawyków, usprawnianie techniki pisania i czytania.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach do 4 osób. W trakcie zajęć stosujemy tradycyjne metody logopedyczne, które wspierane są metodami programowanymi, np. korzystanie z narzędzi multimedialnych takich jak Multimedialny Program Terapeutyczny „Logopedia II” czy platforma edukacyjna LearningApps.org.

Dodatkowo, w trakcie roku szkolnego, prowadzone są następujące inicjatywy:

- zajęcia z języka migowego organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego,

- Tydzień Logopedyczny połączony ze szkolnym konkursem logopedycznym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy,

- zajęcia logopedyczne prowadzone w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności logopedy dostępne są na stronie internetowej Szkoły, w zakładce „Wsparcie – Logopeda”: http://sp9tarnow.pl/wsparcie/logopediaalt=zabawy logopedyczne