TERMINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2021/2022

2 - 8 września 2021 - zebrania informacyjne według harmonogramu:

2 września ( czwartek) – klasy 2

3 września ( piątek ) – klasy 3

6 września ( poniedziałek ) – klasy 4 i 5

7 września (wtorek) – klasy 6 i 7

8 września ( środa ) – klasy 8

Przekazanie informacji dotyczących:

  • organizacji roku szkolnego ( kwestionariusze, zgody, umowy na podręczniki)

- podstawy programowej,

  • kryteriów ocen z zachowania,

  • wymagań na poszczególne stopnie oceny szkolnej,

  • przypomnienie treści Statutu Szkoły,

  • przypomnienie Planu Wychowawczego Szkoły,

  • ustalenie z rodzicami Planu Pracy Wychowawcy Klasy

18-21 października 2021 (poniedziałek - czwartek) – Konsultacje z rodzicami klas I –VIII, on-line.

15 - 19 listopada 2021 (poniedziałek – piątek ) Zebrania z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach nauczania.

13-16 grudnia 2021 (poniedziałek - czwartek) – Konsultacje z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na koniec pierwszego okresu.

8 - 11 lutego 2022 (wtorek - piątek) – Zebrania informacyjne po zakończeniu pierwszego okresu.

21 -24 marca 2022 (poniedziałek - czwartek) - Konsultacje z rodzicami klas I –VIII, on-line.

16- 20 maja 2022 (poniedziałek - piątek)) – Zebranie z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.

 

UWAGA:

Wychowawcy klas mają obowiązek organizowania spotkań z rodzicami poza harmonogramem w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.