Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Godziny lekcji

1. 7:30 - 8:15

2. 8:20 - 9:05

3. 9:10 - 9:55

4. 10:00 - 10:45

5. 11:00 - 11:45

6. 12:00 - 12:45

7. 13:05 - 13:50

8. 13:55 - 14:40

9. 14:45 - 15:30

10. 15:35 - 16:20

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024