Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Harmonogram zebrań z rodzicami.

Rok szkolny 2017/2018

6, 7  września (środa, czwartek) – zebrania informacyjne.

Przekazanie informacji dotyczących:

-         organizacji roku szkolnego,

-         podstawy programowej,

-         kryteriów ocen z zachowania,

-         wymagań na poszczególne stopnie oceny szkolnej,

-         przypomnienie treści Statutu Szkoły,

-         przypomnienie Planu Wychowawczego Szkoły,

-         ustalenie z rodzicami Planu Pracy Wychowawcy Klasy.

7, 8 listopada (wtorek, środa) –  Zebrania z rodzicami klas I –VII. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach nauczania.

20 grudnia (środa) – Konsultacje z rodzicami klas I –VII.Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach  na koniec pierwszego okresu.

30, 31 stycznia (wtorek, środa) – Zebrania informacyjne po zakończeniu pierwszego okresu.

20  marca (środa)  - Konsultacje z rodzicami klas I –VII.

22,23 maja (wtorek, środa)  – Zebranie z rodzicami klas I –VII.Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach  na koniec roku szkolnego.

UWAGA:

Wychowawcy klas mają obowiązek organizowania spotkań z rodzicami poza harmonogramem w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador