Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Harmonogram zebrań z rodzicami.

TERMINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2018/2019

 

5, 6 września (środa, czwartek) – zebrania informacyjne.

Przekazanie informacji dotyczących:

-         organizacji roku szkolnego,

-   podstawy programowej,

-         kryteriów ocen z zachowania,

-         wymagań na poszczególne stopnie oceny szkolnej,

-         przypomnienie treści Statutu Szkoły,

-         przypomnienie Planu Wychowawczego Szkoły,

-         ustalenie z rodzicami Planu Pracy Wychowawcy Klasy.

23,24 października (wtorek, środa) – Konsultacje z rodzicami klas I –VIII.

13, 14 listopada (wtorek, środa) – Zebrania z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach nauczania.

4 grudnia (wtorek) – Konsultacje z rodzicami klas I –VIII.Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na koniec pierwszego okresu.

9, 10 stycznia (środa, czwartek) – Zebrania informacyjne po zakończeniu pierwszego okresu.

19, 20 marca (wtorek, środa) - Konsultacje z rodzicami klas I –VIII.

14,15 maja (wtorek, środa) – Zebranie z rodzicami klas I –VIII.Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.

UWAGA:

Wychowawcy klas mają obowiązek organizowania spotkań z rodzicami poza harmonogramem w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador